Get Adobe Flash player
************ ขอนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่มีที่ตั้งวัดริมคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **********

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บทความทางศาสนา ⯆ วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร


วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

วัดใหญ่ชัยมงคล


วัดใหญ่ชัยมงคล

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดไชยวัฒนาราม


วัดไชยวัฒนาราม

อ่านเพิ่มเติม...

วัดราชบูรณะ


วัดราชบูรณะ

อ่านเพิ่มเติม...