Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวงขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 2 สนามสอบ คือ สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร และสนามสอบ
วัดชูจิตธรรมาราม การดำเนินการจัดสอบสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนธันวาคม 2560

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมกราคมคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดดังในพระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดดังในพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนครหลวง อำเภอนครหลวง และเจ้าอาวาสวัดตะโก อำเภอภาชี โดยมีพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...