Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับข้าราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา ณ วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพระพิธีสวดพระอภิธรรม จากวัดหัวเวียง อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่วัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัด ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม อำเภอวังน้อย วัดธรรมสินธุ์โสภา วัดทุ่งชาน และวัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการในสังกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสมโภชและปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชและปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และคณะ พร้อมด้วย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเป็นผู้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ จากปะรำพิธีไปยังฐานปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมนำข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกในพิธี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีรับและอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเข้าราชการในสังกัดร่วมขบวนแห่รับต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลศรีลังกาได้มอบให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นต้นที่สืบทอดมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ โดยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงเช้า โดยได้นำต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นบนเสลี่ยง ตามด้วยขบวนช้างแต่งกายประดับคชาภรณ์ ไปยังมณฑลพิธีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา อย่างสมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...