Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนธันวาคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม) ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.พศจ.อย. ร่วมต้อนรับสื่อต่างประเทศ สร้างความเข้าใจการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศในเอเชียกลาง (คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน) จำนวน ๘ คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านการเมือง ศักยภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เพื่อสัมพันธ์ที่ดีแก่นานาประเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม หมู่ ๕ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...