Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอท่าเรือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน ภายในอำเภอท่าเรือ โดยโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอนครหลวง

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน ภายในอำเภอนครหลวง โดยโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นตลิ่ง (รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ เช่น วาตภัย)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นตลิ่ง (รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ เช่น วาตภัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมตตานุเคราะห์เยี่ยมชม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๙ น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความเมตตานุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งใหม่ โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา และข้าราชการในสังกัด ถวายการต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...