Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home คุณเข้าวัดเพื่ออะไร

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร


คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
22  29.3%
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
19  25.3%
เข้าวัดทำบุญวันเกิด
11  14.7%
เข้าวัดถวายสังฆทาน
8  10.7%
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
6  8%
เพื่อหาวัตถุมงคล
6  8%
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
3  4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  75
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 14:43