พิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและคอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแรงงานภาค ๑ (อยุธยา) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑

สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประสานลุ่มน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙ ) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร