พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพัน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร