พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร