พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙ ) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พร้อมด้วย เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ฑันฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ร่วมพิธี