พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐ ณ วิหารพระมงคลบพิตร

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางกัญญา หาแสงศรี หัวหน้าฝ่ายศาสนสมบัติ นำบุคลากรร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐ ณ วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา