การประชุมคณะสงฆ์อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะสงฆ์อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดโบสถ์สมพรชัย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา