พิธีการมอบข้าวสาร ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอรับบริจาคเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีการมอบข้าวสาร ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค เพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา