พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสวันสวรรคตครบ ๑๕๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสวันสวรรคตครบ ๑๕๐ ปีี ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา