การประชุมสัมมนายกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ยกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี๒๕๖๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา