พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา