โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม โครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเกาะแก้ว วัดพิชัยสงคราม วัดธรรมนิยม วัดป่าโค และวัดบางเดื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา