ผอ.พศจ.อย. ร่วมต้อนรับสื่อต่างประเทศ สร้างความเข้าใจการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศในเอเชียกลาง (คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน) จำนวน ๘ คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านการเมือง ศักยภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เพื่อสัมพันธ์ที่ดีแก่นานาประเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม หมู่ ๕ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา