การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม) ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย