การประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการพัฒนาคลองเปรมประชากร”

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการพัฒนาคลองเปรมประชากร” ณ ห้องปฏิบัติธรรมหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงเสวนาดังกล่าวพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่มีพื้นที่อยู่ติดคลองเปรมประชากรและคลองย่อยติดคลองเปรมประชากร จำนวน ๙ วัด ซึ่งการประชุมเชิงเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดบทบาทของวัดในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับชุมชน และขยายผลการดำเนินการไปยังวัดที่ตั้งบริเวณแนวคลองทั่วประเทศต่อไป