การประชุมเตรียมการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๒๑ คณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง)

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา