การเตรียมความพร้อมเพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเข้าสู่วัด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้และการเผยแพร่เพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลองที่จะจัดขึ้น ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒