พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา – ปิดทองลูกนิมิต และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา – ปิดทองลูกนิมิต และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย