การประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์และพระเลขานุการ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาบุคคลากรทางการศึกษาสงฆ์และพระเลขานุการภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมคณะสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา