สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่วัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัด ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม อำเภอวังน้อย วัดธรรมสินธุ์โสภา วัดทุ่งชาน และวัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา