การบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับข้าราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา ณ วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพระพิธีสวดพระอภิธรรม จากวัดหัวเวียง อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์