พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยความปลื้มปิติ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมหลายพันคน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร พร้อมจัดริ้วขบวนอัญเชิญไปยังวิหารพระสุขสัมฤทธิ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระเศียรของพระสุขสัมฤทธิ์ และในระหว่างริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ โหรลั่นฆ้อง เป่าสังข์ ไกวบัณเฑาะว์ เป็นระยะ และหลังจากตักน้ำในพระเศียรพระสุขสัมฤทธิ์ลงในขันสาครเรียบร้อยแล้ว ได้อัญเชิญไปพักไว้ ณ มณฑปของวัดตูม เพื่อรอทำพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ ๘ เมษายน และเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ในวันที่ ๙ เมษายน ณ วิหารพระมงคลบพิตร

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีฯ ได้นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกภายในวิหารพระมงคลบพิตร จากนั้นประธานในพิธีฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและรับศีลเวลา ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก จากนั้นนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์เพื่อจุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เถราจารย์ พระสงฆ์ นั่งเจริญจิตภาวนาอธิฐานจิตและสวดภาณวารจนถึงเวลาอันสมควร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมปฏิบัติพิธี และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว