งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ครบ ๖๙๕ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมด้วยพระพรหมมุนี พระเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชาคณะพระมหาเถรานุเถระคณะสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง รอถวายการต้อนรับพร้อมทั้งนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอีกจำนวนมาก ณ พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในบริเวณพิธีดังกล่าว