โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาชน ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดสำคัญทั่วประเทศ สืบเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พิธีปลงผม วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 การบรรพชาอุปสมบท และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ดูแลพิธีการ และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาโครงการฯ