พิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา