โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบุชา พุทธศักราช 2562

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาชุมพล ฐิตธมฺโม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าสถานศึกษา พุทธศาสนิกชน ผู้ถือบวชปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในพิธี และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี