กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป, ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปฏิบัติงานศาสนพิธีดังกล่าว