การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา