พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธี