พิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมืี่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และพระอุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้เข้าร่วมดำเนินการในการจัดพิธีดังกล่าว