พศจ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผูั้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จำนวน 200 คน ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 7 การอบรมครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวัด และคณะสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูชิน ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก ได้ให้ความเมตตาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมในโครงการนี้ด้วย