ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน

ดาวน์โหลดเอกสาร