ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดเอกสาร