ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นตลิ่ง (รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ เช่น วาตภัย)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นตลิ่ง (รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ เช่น วาตภัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร