ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พนักงานขับรถยนต์)

ดาวน์โหลดเอกสาร