ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาทั่วไป) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาทั่วไป) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดเอกสาร