ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวีดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการสอบปนะเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการสอบปนะเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดเอกสาร