แนวทางการตรวจสอบคุรสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

  

*****  ดาวน์โหลด เอกสาร ****


หนังสือจากเจ้าอาวาส/พระอุปัชฌาย์ ถึง สำนักงานพระพุทธฯ PDF

แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล PDF

หนังสือยอนยอมให้ตรวจประวัติบุคคล PDF