เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตาคุณมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดและประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มอบหมายให้พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนนำข้าวสารและอาหารแห้ง มอบแก่วัดและประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ พระธรรมรัตนมงคลพร้อมด้วยพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าวสารและอาหารแห้งในเมตตาคุณของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ไปมอบแก่วัดและประชาชน ดังนี้
๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา
๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดขนอน อ.พระนครศรีอยุธยา
๓) เวลา ๑๐.๓๐ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดเขาดิน อ.อุทัย
ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน  รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ อ.นครหลวง เจ้าอาวาสวัดสะแก อ.อุทัยและเจ้าอาวาสวัดบางกระจะ อ.พระนครศรีอยุธยา และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าวสารและอาหารแห้งในเมตตาคุณของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ไปมอบแก่วัดและประชาชน ดังนี้
๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดโคก อ.บางปะหัน
๒) เวลา ๑๓.๔๕ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดทางกลาง อ.บางปะหัน
๓) เวลา ๑๔.๑๕ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดต้นสะตือ อ.บางปะหัน
๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. มอบให้ศูนย์พักคอย วัดสามเรือน อ.บางปะอิน
จากการได้ติดตามร่วมไปกับคณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนของเจ้าคณะใหญ่หนกลางในครั้งนี้ พบว่า เป็นกำลังใจให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัด พร้อมด้วยบุคลากรประจำศูนย์พักคอยทุกแห่งที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างยิ่ง
.....................................................................
ภาพประกอบ/นายวันเฉลิม ฮกชุน
                  นางสาวนุชสรา พุ่มจำปา
                  นางสานิชรา ทองเย็น


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,416