พระราชสิทธิโสภณ วัดตูม พระอารามหลวงเมตตามอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลในพระนครศรีอยุธยา ๒ แห่ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ภายในพระวิหารหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ วัดตูม พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง ได้มีเมตตามอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาล ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลวังน้อย และโรงพยาบาลมหาราช แห่งละ ๑ คัน ราคาคันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในวันนี้ ได้จัดทำสัญญาซื้อขายและกำหนดส่งมอบรถทั้งสองคันได้ก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบล แพทย์ พยาบาลและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย  พระราชสิทธิโสภณได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องพยาบาล และอื่นๆ พระคุณท่านได้สนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือทั้งพระสงฆ์และประชาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ ถึงปัจจุบัน ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานกว่า ๕๒ ปี รวมงบประมาณที่ได้ร่วมดำเนินการกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแล้ว จำนวนกว่าหกร้อยล้านบาท
.........................................................
ภาพข่าว/นางสาวนิชรา ทองเย็น


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,365