ภารกิจผู้อำนวยการ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระราชดำริ ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 331 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 451,070