พศจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พศจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พศจ.พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบความครบถ้วนของการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กรณีบูรณะกุฏิสงฆ์วัดช่างทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พศจ.พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษของวัดช้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พศจ.พระนครศรีอยุธยาถวายประกาศจังหวัดอนุญาตให้สร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์พระพิมลภาวนาพิธาน อ.เสนา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,847