เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๔​ ประกาศ​เรื่องการให้บริการ​ของสำ​นักงา​นพระพุทธ​ศาสนา​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย “พาทยรัตน์” (เป็นการส่วนพระองค์) สวัสดี​ปีใหม่​รอง​เจ้าคณะ​อำ​เภอ​พระนคร​ศรี​อยุธยา​​ เจ้าอาวาส​วัดใหญ่​ชัย​มงคล​ เนื่องใ​นวาระ​ขึ้น​ปี​ใหม่​๒๕๖๔​

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,914