พศจ.พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมในพิธีผู้แทนพระองค์ฯ เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงอธิษฐานจิตไปน้อมถวายหลวงพ่อใหญ่ วัดโตนดเตี้ย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงอธิษฐานจิตไปน้อมถวายหลวงพ่อใหญ่ และเชิญเครื่องสังฆทานไปถวายพระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะสงฆ์และข้าราชการเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ประกอบด้วยเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภออุทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการในพื้นที่อำเภออุทัยและพุทธศาสนิกชน พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนพระองค์เข้าสู่อุโบสถ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ออกจากอุโบสถไปยังมณฑลพิธีหน้าวิหารศักดิ์สิทธิ์ จุดเทียนเงิน เทียนทอง ปักธูปหางที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง พระครูสุริยาเทเวศน์ (พราหมณ์) ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ผู้แทนพระองค์เข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาหลวงพ่อใหญ่ พระประธานวิหารศักดิ์สิทธิ์ เปิดกรวยถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบถวายบังคม เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล รับศีล  เชิญผ้าทรงสะพักที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงอธิษฐานจิต มอบให้พราหมณ์ เพื่อประกอบพิธีห่มผ้าหลวงพ่อใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา พราหมณ์ประกอบพิธีห่มผ้าหลวงพ่อใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้แทนพระองค์ถวายพวงมาลัยที่ฐานบัวองค์หลวงพ่อใหญ่ สุหร่ายที่องค์หลวงพ่อใหญ่ ประเคนผ้าไตรถวายพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร ผู้แทนพระองค์พร้อมด้วยข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ ๑๙ คน เข้าประจำที่บริเวณรอบองค์หลวงพ่อใหญ่ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน ผู้แทนพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชจากพราหมณ์ แล้วส่งต่อไปยังข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ ๑๙ คน เวียนเทียนสมโภชหลวงพ่อใหญ่ครบถ้วน ๓ รอบ พราหมณ์เจิมที่หลวงพ่อใหญ่ ผู้แทนพระองค์กราบลาพระรัตนตรัย กราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จพิธี
.............................................................
ภาพประกอบ/ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รอยอิฐกรุงเก่า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,811