พศจ.พระนครศรีอยุธยาถวายประกาศจังหวัดอนุญาตให้สร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์พระพิมลภาวนาพิธาน อ.เสนา

9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเดินทางไปยังที่พักสงฆ์พระพิมลภาวนาพิธาน  ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุญาตให้สร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ดังกล่าว โดยพระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบประกาศ

ที่พักสงฆ์แห่งนี้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของท่านเจ้าคุณพระพิมลภาวนาพิธาน ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ มีความพร้อมด้วยเสนาสนะ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโบสถ ภายในบริเวณมีความร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเรียบร้อยแล้ว สถานที่แห่งนี้ก็สามารถดำเนินการขออนุญาตตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาได้อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

ขอถวายอนุโมทนากับพระคุณท่าน และศรัทธาสาธุชนทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,432