พศจ.พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบความครบถ้วนของการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กรณีบูรณะกุฏิสงฆ์วัดช่างทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปประชุมเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการดำเนินงานบูรณะกุฏิสงฆ์วัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ หลัง งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยทางวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑,๓๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากการตรวจสอบ พบว่า การดำเนินงานด้วยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทางวัดได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ ในส่วนของการดำเนินงานที่เหลือคาดว่า จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ในอีก ๒ เดือนข้างหน้านี้
..................................................
ภาพประกอบ/นิชรา ทองเย็น/เสาวลักษณ์ พานนาค/พิษณุ ตระการฤทธา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,331